::ESAR-URU.::
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 2 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 26 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 94 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 713 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 2679 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 89672 คน
 
ประวัติการอัพเดทโปรแกรม

ลำดับ วันที่ รายการปรับปรุงแก้ไข
1. 5 มิถุนายน 2557 ปรับปรุงการจัดฟอร์มแสดงแดงผลสำหรับผู้ประเมินตนเอง
2. 7 มิถุนายน 2557 สร้างระบบกำหนดผู้ตรวจประเมินแบบ 1:N
(ผู้ประเมิน 1 ท่าน สามารถเลือกตรวจหน่วยงานได้มากกว่า 1 หน่วยงาน)
3. 10 มิถุนายน 2557 ปรับปรุงระบบประมวลความคืบหน้าของการประเมิน
(กรณีผู้ใช้แก้ไขคะแนนตัวบ่งชี้เป็นค่าว่าง ระบบจะไม่นำมาประมวลผล)
4. 15 มิถุนายน 2557 ปรับปรุงการใช้เอกสารร่วม ภาควิชา->คณะ โดยใช้เอกสารข้ามตัวบ่งชี้ได้
5. 1 กรกฎาคม 2557 ปรับปรุงโปรแกรมให้รองรับการอัพโหลดไฟล์ที่ตั้งชื่อประกอบด้วย . จุด ได้
6. 4 กรกฎาคม 2557 เพิ่มเวลาในการตรวจสอบการอัพโหลดไฟล์ กรณีสัญญานอินเตอร์เน็ตช้า
ให้สามารถอัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้ (ไม่เกิน 200 MB)
7. 18 กรกฎาคม 2557 แก้ไขในส่วนของกรรมการตรวจสอบให้สามารถคลิก link ดูเอกสารหลักฐานของผู้ประเมินตนเอง

 

 
<<BACK
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.